Nomac Sectie Vergadering 10 December 2006

Zoals wellicht bekend zullen op zondag 10 december 2006 de jaarlijkse NOMAC sectievergaderingen worden gehouden.

Op deze vergaderingen kunnen de deelnemende clubs en de licentiehouders meebeslissen over de sectiereglementen voor seizoen 2007. De vergaderingen vinden plaats in :

De Heidehal, Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein.
Aanvang: BC08 en BC05: 10:00 uur; BC10 en EC10: 13:00 uur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *